Accessibility
UE

Zaproszenie na Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji,

które odbędzie się 26.01.2023 r. o godz. 15:30w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Podsumowanie pracy Komisji za rok 2022.
  4. Przygotowanie GOPS, ŚDS i GOK do funkcjonowania na rok 2023.
  5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  6. Odpowiedzi na wnioski, informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji,

Kultury i Spraw Społecznych

Teresa Baczkowska