Accessibility
UE

Zaproszenie na Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  07.02.2023 r. (wtorek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.
  4. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych za 2022 rok.
  5. Opiniowanie uchwał na LVIII Sesję Rady Gminy Kaliska.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji Budżetu
                                                                                                    i do Spraw Gospodarczych

                                                                                                   /-/ Zbigniew Malinowski