Accessibility
UE

Zaproszenie na Komisję Edukacji , Kultury i Spraw Społecznych

                                                                                           Mieszkańcy Gminy Kaliska

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 18.04.2023 r. o godz. 15:30
w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Podejmowane działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
  4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  5. Odpowiedzi na wnioski, informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

                                                                                     Przewodnicząca Komisji Edukacji,

                                                                                       Kultury i Spraw Społecznych

 

                                                                                            Teresa Baczkowska