Accessibility
UE

Zaproszenie na Komisję Edukacji , Kultury i Spraw Społecznych

   Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji,             które odbędzie się 07.03.2023 r. o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Podejmowanie działań przez GOK Kaliska dotyczących oferowanych zajęć spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Kaliska.
  4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  5. Odpowiedzi na wnioski, informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

                                                                                                                 Przewodnicząca Komisji Edukacji,

                                                                                                                      Kultury i Spraw Społecznych

 

                                                                                                                             Teresa Baczkowska