Accessibility
UE

Zaproszenie na Komisję Budżetu i Spraw Gospodarczych

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  06.03.2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.
  4. Opiniowanie uchwał na LIX Sesję Rady Gminy Kaliska.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Komisji Budżetu
                                                                                                         i do Spraw Gospodarczych

                                                                                                            /-/ Zbigniew Malinowski