Accessibility
UE

Zakup preferencyjny węgla w 2023 roku

Zakup preferencyjny węgla w 2023 roku

 

Od dnia 2 stycznia można składać wnioski o pierwszy lub ponowny zakup preferencyjny węgla.

Wnioski można składać najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023r.

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Aktywów Państwowych z dnia 01 grudnia 2022 r. zmieniono zasady zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych  w zakresie limitu i terminu realizacji.

 Limit ilości paliwa i termin realizacji kształtuje się następująco:

 Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;

2) od dnia 1 stycznia 2023 r. -  nie więcej niż 1500 kg.

 W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w mniejszej ilości niż 1500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2 okres.

Od 2 stycznia 2023r. obowiązuje nowy formularz wniosku. Druki wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Kaliska w Biurze Obsługi Klienta I piętro lub do pobrania poniżej w załączniku.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel : 58 58 89 201 wew.: 549, 531.

 

Procedura zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych:
1. Złożenie wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego w budynku Urzędu Gminy Kaliska - Biuro Obsługi Klienta I-piętro, pocztą na adres Gmina Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

2. Weryfikacja złożonego wniosku.

3. Poinformowanie wnioskodawcy o wyniku weryfikacji wniosku i terminie zapłaty za węgiel.

4. Wpłata na numer rachunku bankowego Gminy Kaliska:

Gmina Kaliska

ul. Nowowiejska 2,

83-260 Kaliska

Bs Skórcz o/ Zblewo

08 8342 0009 4000 0127 2000 0003

tytuł: Węgiel (ilość ton)

Imię i nazwisko wnioskodawcy,

adres,

lub kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Kaliska ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska  w pok. nr 19.

5. Po dokonaniu opłaty firma ,PPUH ,,KAMCAR” ul. Dworcowa 1, 83-260  Kaliska skontaktuje się w celu ustalenia dystrybucji węgla kamiennego.

 

Koszt 1 tony węgla kamiennego (orzech, groszek)- 2 000 zł brutto.

 

Do pobrania:

  1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe http://kaliska.pl/media/pliki/wegiel/gmina-kaliska-wniosek-o-zakup-preferencyjny-paliwa-2023.pdf
  2. Klauzula Informacyjna RODO /media/pliki/pliki/ug-kaliska-klauzula-zakup-preferencyjny-paliw-stalych.pdf