Accessibility
UE

Zakończenie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kaliska na lata 2021-2022''

 

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KALISKA NA LATA 2021 - 2022

 

Gmina Kaliska zakończyła realizację zadania pn.: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KALISKA NA LATA 2021 - 2022”, na które otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przy udziale środków udostępnionych w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego”.

W latach 2021 – 2022 z terenu Gminy Kaliska została odebrana rekordowa ilość odpadów azbestowych, pochodzących głównie ze zlikwidowanych pokryć dachowych. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy wymiana pokryć dachowych i tym samym koniecznością pozbycia się szkodliwych odpadów, całość przedsięwzięcia przeprowadzono w 4 etapach (jeden w 2021 roku i 3 etapy w 2022 roku).  Udało się zrealizować przedsięwzięcia na 51 nieruchomościach i usunąć prawie 9000 m2 szkodliwego, niszczejącego eternitu. Na 4 nieruchomościach zadanie polegało na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych, zaś z pozostałych 47 nieruchomości odebrano, przetransportowano i zutylizowano odpady azbestowe, wcześniej zdemontowane i składowane. 

Łączny uzyskany efekt ekologiczny, w postaci rekordowej ilości odebranych i unieszkodliwionych odpadów azbestowych, wyniósł 123,86 ton. Koszt kwalifikowany tego zadania to 38 591,00 zł. Na podstawie umowy o udzieleniu dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gmina Kaliska otrzymała pełne dofinansowanie kosztów zadania, w formie dotacji w wysokości 38 591 zł.

Całkowita ilość odpadów pochodzących z terenu Gminy Kaliska, które zostały usunięte i zutylizowane w okresie od 2011 roku do 2022 roku, przy współpracy i dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,  przekroczyła 300 ton.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - https://wfos.gdansk.pl/