Accessibility
UE

Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Czarne, Frank, Iwiczno 2014

                                  
 
Projekt pn. "Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Czarne, Frank, Iwiczno" zrealizowano w 2014 roku. 
 
Jest to operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.
 
 
 
Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom miejscowości Czarne, Frank oraz Iwiczno dostępu do infrastruktury rekreacyjnej.
 
Zakres prac obejmował 
 
1. Przebudowę placu zabaw w Iwicznie, w tym: 
 
- demontaż starych urządzeń,
 
- montaż zestawu zabawowego, huśtawki łańcuchowej, huśtawki typu ważka, dwóch bujaków sprężynowych, dwóch ławek oraz tablicy regulaminowej;
 
 
2. Przebudowę placu zabaw we Franku, w tym:
 
- demontaż starych urządzeń,
 
- montaż zestawu zabawowego, dwóch bujaków sprężynowych, dwóch ławek oraz tablicy regulaminowej;
 
 
3. Budowę placu zabaw w miejscowości Czarne, w tym:
 
- montaż huśtawki linowej, huśtawki typu ważka, dwóch bujaków sprężynowych, dwóch ławek oraz tablicy regulaminowej;
 
- wyrównanie terenu, 
 
- odwodnienie terenu poprzez budowę dwóch studni chłonnych,
 
- utwardzenie skarpy płytami ażurowymi. 
 
Wartość projektu wyniosła 63 789,03 zł, w tym dofinansowanie – 25.000 zł.