Accessibility
UE

Wykonanie ogrodzenia i zamontowanie siatek na piłkochwytach przy boisku w Piecach

                                 

 

 

W 2014 roku Gmina Kaliska zrealizowała projekt pn. "Wykonanie ogrodzenia i zamontowanie siatek na piłkochwytach przy boisku w Piecach" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom podejmowania inicjatyw sportowych oraz zabezpieczenie infrastruktury rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności.

 

W ramach projektu uzupełniono ogrodzenie boiska oraz zamontowano siatki polietylenowe na istniejących piłkochwytach. Ogólna wartość zadania wynosi 21 525 zł, a kwota dofinansowania - 14.000 zł.