Accessibility
UE

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), Wójt Gminy Kaliska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

Lp.

 

Obręb

 

Położenie nieruchomości

 

KW

 

  Numer działki 

 

 

Powierzchnia

w m²

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Wysokość opłaty rocznej 

 

1.

   Kaliska

         Kaliska

GD1A/00024107/1

 

część działki nr 665

 

     1,44 m2

 drogi- pas zieleni

 

nieruchomość niezabudowana

17,36 zł/m2 plus podatek VAT 23%

według obowiązującej stawki, płatne jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury

do 31.05. każdego roku

 

 2.

   Kaliska

         Kaliska

GD1A/00050352/4

część działki nr  464/42

    14,40 m2

 drogi- pas zieleni

nieruchomość niezabudowana

17,36 zł/m2 plus podatek VAT 23%

według obowiązującej stawki, płatne jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury

do 31.05. każdego roku

 

3.

   Dąbrowa

        Dąbrowa

GD1A/00030584/3

część działki nr  107/5

     2,88 m2

  drogi- pas zieleni

nieruchomość niezabudowana

17,36 zł/m2 plus podatek VAT 23%

według obowiązującej stawki, płatne jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury

do 31.05. każdego roku

 

4.

    wiczno

          Iwiczno

GD1A/00029213/2

część działki nr 259 

     2,88 m2

   grunty orne

nieruchomość niezabudowana

17,36 zł/m2 plus podatek VAT 23%

według obowiązującej stawki, płatne jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury

do 31.05. każdego roku

 

5.

Studzienice

   Studzienice, ul.   Jagodowa 6

GD1A/00032805/3

część działki nr 115

     2,88 m2

   inne tereny niezabudowane

nieruchomość niezabudowana

17,36 zł/m2 plus podatek VAT 23%

według obowiązującej stawki, płatne jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury

do 31.05. każdego roku

 

6.

  Cieciorka

Cieciorka ul. Główna 4

GD1A/00020911/2

część działki nr 324/8

     2,88 m2

 zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

nieruchomość niezabudowana

17,36 zł/m2 plus podatek VAT 23%

według obowiązującej stawki, płatne jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury

do 31.05. każdego roku

 

7.

   Kaliska

          Kaliska

GD1A/00056882/0

część działki nr  279/5

    2,88 m2

   drogi- pas zieleni

nieruchomość niezabudowana

17,36 zł/m2 plus podatek VAT 23%

według obowiązującej stawki, płatne jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury

do 31.05. każdego roku

 

8.

Kaliska

   Kaliska, ul. Malinowa

Cz. Dz. w KW 13458, KW 20728, KW 5868

część działki          nr  101/2

     1,44 m2

  drogi- pas zieleni

nieruchomość niezabudowana

17,36 zł/m2 plus podatek VAT 23%

według obowiązującej stawki, płatne jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury

do 31.05. każdego roku

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kaliskach, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu www.bip.kaliska.pl oraz w monitorurzędowy.pl.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 24.05.2023 r. do dnia 14.06.2023 r.