Accessibility
UE

Wniosek o zakup węgla można składać najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023r.

Informuję, że wnioski o zakup węgla można składać najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023r.

 

Limit ilości paliwa wynosi:   

                                                                                               

Ilość paliwa dla jednego gospodarstwa domowego:       

                                                                     

1) do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;                                                                      

2) od dnia 1 stycznia 2023 r. -  nie więcej niż 1500 kg.

 

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w mniejszej ilości niż 1500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2 okres.

 

Osoby, które złożyły wniosek o zakupu paliwa stałego i nie dokonały zakupu proszone są, aby dokonywać wpłat na konto Gminy Kaliska w terminie do 17 kwietnia 2023 r. W przypadku rezygnacji z zakupu węgla, należy złożyć pisemną rezygnację do dnia  20 kwietnia 2023 r.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel: 58 58 89 201 wew. 531.

 

Wpłatę  należy dokonać na numer rachunku bankowego Gminy Kaliska lub kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Kaliska ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska  w pok. nr 19.:    

     

Gmina Kaliska                                                                                                                                   

ul. Nowowiejska 2,                                                                                                                        

83-260 Kaliska                                                                                                                                

Bs Skórcz o/ Zblewo                                                                                                                 

08 8342 0009 4000 0127 2000 0003                                                                                     

tytuł: Węgiel (ilość ton)                                                                                                                  

Imię i nazwisko wnioskodawcy,                                                                                        

adres,                                         

                                                                                               

Po dokonaniu opłaty firma ,PPUH ,,KAMCAR” ul. Dworcowa 1, 83-260  Kaliska skontaktuje się w celu ustalenia dystrybucji węgla kamiennego.

 

Koszt 1 tony węgla kamiennego (orzech, groszek) wynosi 2 000 zł brutto.