Accessibility
UE

Uwaga rolnicy! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie mija 16 maja.

 

 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski wraz z załącznikami do 16 maja, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%. W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 10 czerwca 2016r. wniosek o przyznanie płatności będzie rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony. Zmiany dokonane we wniosku lub załączniku graficznym dokonane po 10 czerwca nie będą uwzględnianie.

 

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać ze strony internetowej www.arimr.gov.pl