Accessibility
UE

Uroczyste otwarcie Klubu Seniora i Klubu Strażaka w Piecach

W dniu 31 stycznia 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora oraz Klubu Strażaka w Piecach, w którym udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński, Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej – Barbara Bałka, Radni Powiatu Starogardzkiego, Radni Gminy Kaliska, Dyrektorzy oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych, księża parafii w Piecach i Kaliskach, a także Prezesi OSP Piece, OSP Iwiczno i Seniorzy.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Kazimierz Smoliński,

Pełnomocnik Marszałka WP ds. Polityki Senioralnej – Barbara Bałka,

Wójt Gminy Kaliska – Sławomir Janicki,

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska - Zbigniew Szarafin,

Kierownik Klubu Seniora - Monika Szmaglińska,

Prezes Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów - Elżbieta Pasterska,

Sołtys Sołectwa Piece - Marek Romanów,

Wykonawca inwestycji Zofia i Jan Wildman - Firma Zojax s.c ze Zblewa.

Po uroczystym przecięciu wstęgi Sekretarz Gminy Kaliska Bożena Jeleniewska przedstawiła genezę powstania obiektu, który miał stanowić centrum kulturalno-rekreacyjne dla seniorów. Pomysł ten pojawił się już w 2019 roku. A następnie w roku 2020 projekt otrzymał nazwę: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Piecach na potrzeby Klubu Seniora oraz Klubu Strażaka”. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 1.838.543,15 PLN, z czego 1 mln złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto w dniu 26.10.2022r. podpisano z Zarządem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w Gminie Kaliska poprzez utworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w Piecach, a odbiorcami wsparcia są przede wszystkim seniorzy. Całkowita wartość projektu wynosi 240.162,50 PLN z czego 216.146,25 PLN to dofinansowanie.

Następnie nastąpiło poświęcenie budynku przez księdza proboszcza parafii w Piecach Bogdana Kozłowskiego.

Po czym Wójt Gminy Kaliska wręczył akty przekazania obiektu: Klubowi Seniora oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Piecach oraz złożył podziękowania Posłowi na Sejm RP Kazimierzowi Smolińskiemu za okazane wsparcie podczas realizacji inwestycji przebudowy świetlicy wiejskiej przy OSP w Piecach na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Strażaka, a także firmom, które brały czynny udział w realizacji inwestycji tj. projektantowi, inspektorowi nadzoru oraz wykonawcy.

Wójt Gminy Kaliska wręczył również na ręce Pełnomocnika Marszałka WP ds. Polityki Senioralnej Barbarze Bałka podziękowania dla Marszałka Województwa Pomorskiego za wspieranie działań mających na celu rozwój usług społecznych oraz za przyznane środki na realizację projektu w Gminie Kaliska pn. „Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska!”, a także partnerowi projektu Kaliskiemu Stowarzyszeniu Seniorów.

Zwieńczeniem spotkania były przygotowane przez uczestników Klubu Seniora występy artystyczne, który uświetniły wydarzenie.