Accessibility
UE

Szkolenie z zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zaproszenie

Urząd Gminy Kaliska zaprasza przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kaliska, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej w tym zakresie do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat obowiązujących warunków uzyskania i korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, reklamy i promocji alkoholu, kontroli funkcjonowania zezwoleń oraz sankcjach wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Szkolenie odbędzie się dn. 13 czerwca br. w godz. od 10.30 do 12.30 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: b.pozorska@kaliska.pl lub telefonicznie do Urzędu Gminy:

58/5889201 do dnia 9 czerwca br.

 

Serdecznie zapraszamy