Accessibility
UE

Susza

 

W związku z wnioskami rolników dotyczącymi wystąpienia strat w uprawach polowych spowodowanych suszą informuję, że zostanie powołana Gminna Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Kaliska.

Szacunku strat w uprawach ziemniaka, roślin strączkowych oraz użytkach zielonych komisja będzie dokonywała na wniosek rolników prowadzących gospodarstwa rolne.

W celu sprawnego przeprowadzenia szacunków szkód proszę o pilne składnie wniosków przez zainteresowanych rolników do Urzędu Gminy Kaliska (sekretariat) lub do Sołtysa w terminie do 08.09.2015 roku do godz. 15:00.

Druki wniosków dostępne są u Sołtysa danego sołectwa oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska pokój nr 26.