Accessibility
UE

Spotkanie z przedstawicielem ARiMR

W dniu 8 maja 2023 roku odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem ds. Kół Gospodyń Wiejskich, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Starogardzie Gdańskim – Markiem Wołoszynem, w którym udział wzięli przedstawiciele działających Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kaliska, a także Sołtysi.

Pełnomocnik poinformował, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 3 kwietnia do 30 września br. prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich na prowadzenie działalności statutowej. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się koła, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, a wysokość wsparcia jest uzależniona od ilości członków tj.:

  • 8 tys. zł – koła liczące nie więcej niż 30 członków,
  • 9 tys. zł – koła liczące od 31 do 75 członków,
  • 10 tys. zł – koła liczące ponad 75 członków.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także na co mogą przeznaczać dofinansowanie oraz na jakie wydatki nie uzyska się wsparcia.

Ponadto Pełnomocnik ds. KGW zachęcał sołectwa, w których jeszcze nie powstało koło o jego utworzenie i zadeklarował współpracę w tym zakresie.