Accessibility
UE

Spotkanie z Przedsiębiorcami – 22.10.2015 r.

Świetlica Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach była miejscem corocznego spotkania Wójta Gminy Sławomira Janickiego z Przedsiębiorcami. Głównym celem spotkania była konsultacja przyszłorocznych stawek podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również przedstawienie aktualnych możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych
i krajowych.

 

Spośród zaproszonych gości w spotkaniu udział wzięli: Starosta Starogardzki Leszek Burczyk, Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu Elżbieta Zając, Wiceprezes Starogardzkiego Klubu Biznesu Grzegorz Borzeszkowski, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” Marian Firgon, Kierownik Działu Instrumentów i Programów Rynku Pracy Ziemowit Wiciak, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szarafin, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grzegorz Pawłowski, Przewodniczący Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych Marek Pryba oraz Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach Karol Gołąbek.

 

Po przywitaniu Przedsiębiorców i Gości Wójt Gminy przedstawił bieżącą informację z zakresu realizacji inwestycji, zadań planowanych do wykonania, sytuacji finansowej gminy oraz wysokości wydatków na funkcjonowanie placówek oświatowych wraz z analizą ilości uczniów w roku szkolnym 2015/16. Następnie Wójt omówił stawki podatków od środków transportowych oraz od nieruchomości obowiązujące w bieżącym roku, w porównaniu do okolicznych gmin. W tym zakresie Wójt Gminy poinformował, iż nie zamierza proponować Radzie Gminy podwyższenia stawek podatków na rok przyszły.

 

W kolejnej części spotkania zaproszeni Goście przedstawili informację na temat możliwości wsparcia przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych firm w  ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania „Chata Kociewia”, a także  Powiatowym Urzędem Pracy w Starogardzie Gdańskim. Na spotkanie zaproszeni byli także przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Malborka, którzy ze względu na dużą ilość szkoleń informacyjnych w gminach, nie mogli wziąć udziału w spotkaniu. W związku z tym przekazano Przedsiębiorcom dane kontaktowego Punktu z informacją o możliwości kierowania tam zapytań z zakresu dofinansowania unijnego.

 

Jednym z tematów omawianych podczas spotkania była propozycja powołania Rady Gospodarczej gminy Kaliska, zgłoszona przez członka Starogardzkiego Klubu Biznesu
i przedsiębiorcę gminnego Ryszarda Kupka.  Rada Gospodarcza miałaby mieć charakter konsultacyjny i opiniotwórczy dla działań podejmowanych przez Wójta Gminy.

 

Spotkanie z Przedsiębiorcami było także okazją do zapoznania się z bieżącą informacją Starosty Starogardzkiego Leszka Burczyka na temat działań realizowanych przez Starostwo Powiatowe. Pan Starosta wyraził szczególną radość z trwającej przebudowy skrzyżowania we Franku
z drogą krajową 22, będącej wynikiem ścisłej współpracy Gminy Kaliska, Starostwa Powiatowego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.     

 

Podczas spotkania poruszono również inne tematy związane z funkcjonowaniem gminy jak i gospodarką odpadami i ochroną środowiska.