Accessibility
UE

Spotkanie z przedsiębiorcami

16 marca br. w Świetlicy Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach odbyło się coroczne spotkanie Wójta Gminy Sławomira Janickiego z Przedsiębiorcami. Głównym celem spotkania było przedstawienie inwestycji zrealizowanych oraz tych w trakcie realizacji na terenie gminy, jak również przedstawienie aktualnych możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych i krajowych. 

 

Spośród zaproszonych gości w spotkaniu udział wzięli: Starosta Starogardzki Leszek Burczyk, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Skórczu Oddział w Zblewie - Tadeusz Kaliszewski, Wiceprezes Starogardzkiego Klubu Biznesu Grzegorz Borzeszkowski, Kierownik Działu Instrumentów i Programów Rynku Pracy Ziemowit Wiciak, Przewodniczący Rady Gospodarczej działającej przy Wójcie Gminy – Ryszard Kupka, a także przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Malborka - Mariusz Portjanko.

 

Po przywitaniu Przedsiębiorców i Gości przez Wójta Gminy, głos zabrał Starosta Starogardzki, który wymienił sukcesy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które poprawiają funkcjonowanie placówek powiatowych, m.in. budowa lądowiska przy szpitalu w Starogardzie Gd. Starosta dodał, że samorząd powiatu zabiega również o budowę obwodnicy Starogardu, która poprawi komunikację w tym mieście. Jednocześnie poinformował, że Powiat Starogardzki na bieżąco remontuje drogi powiatowe - odnowiony ma zostać m.in. odcinek Cieciorka - Płociczno, wybudowane mają zostać dwa przejścia dla pieszych w Kaliskach wraz z oświetleniem. Powiat w ramach możliwości finansowych chce stworzyć również ścieżkę rowerową między Kaliskami, a Cieciorką.

 

Następnie swoją prezentację przedstawił Mariusz Portjanko - przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Malborka, który omówił możliwości uzyskania środków unijnych przez przedsiębiorców.

 

W kolejnej części Wójt Gminy Sławomir Janicki przedstawił bieżącą informację z zakresu realizacji inwestycji, zadań planowanych do wykonania, sytuacji finansowej gminy oraz wysokości dochodów i wydatków gminy. Zostały omówione także sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi.   

 

Spotkanie z Przedsiębiorcami było także okazją do zapoznania się z bieżącą informacją od Wiceprezesa SKB - ZP Grzegorza Borzyszkowskiego, Kierownika Działu Instrumentów i Programów Rynku Pracy Ziemowita Wiciaka, który poinformował o malejącym bezrobociu w powiecie. Głos zabrał także przewodniczący Rady Gospodarczej Ryszard Kupka.

 

Spotkanie upłynęło w przyjemnej atmosferze.