Accessibility
UE

Spotkanie informacyjne w Starogardzie Gdańskim: „Wsparcie na założenie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 11 stycznia 2018 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej z działania 5.6 RPO WP,
  • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia",
  • pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej z Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+,
  • udział w certyfikowanych kursach zawodowych, językowych i komputerowych dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji z działania 5.5 RPO WP,
  • możliwości skorzystania ze staży i kursów zawodowych umożliwiających zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcia pracy z działania 5.2.2 RPO WP,
  • udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych dla osób zatrudnionych w MŚP z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  • pożyczki na kształcenie - nieoprocentowana pomoc zwrotna z działania 4.1 PO WER,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 stycznia 2018 r. w godz. 11:00 – 14:10 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, przy ulicy Gdańskiej 6 (sala konferencyjna nr 101).

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Formularz zgłoszeniowy i program spotkania do pobrania tutaj:

https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-starogardzie-gdanskim-wsparcie-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-oraz-podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych-