Accessibility
UE

Spotkanie Informacyjne w Kaliskach: „Finansowanie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020”

 
                                             

 

 
 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem działalności gospodarczej z dotacji unijnych oraz zwrotnych instrumentów finansowych.

 

W programie spotkania m.in.:

 • możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: 
  -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
  -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
  -  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy;
 • możliwości finansowania działalności gospodarczej w ramach zwrotnych instrumentów finansowych - Inicjatywa JEREMIE;
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
             czwartek 17 września 2015 r.
             -  Urząd Gminy Kaliska przy ul. Nowowiejskiej 2, w godz. 13:00-15:00.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 15 września 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: b.murawski@pozytywneinicjatywy.pl lub zgłoszenie telefonicznie pod nr tel. 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

 

1. Program spotkania

 

2. Formularz zgłoszeniowy