Accessibility
UE

Smolnik - oferta sprzedaży terenów pod budownictwo mieszkaniowe

Miejscowość  SMOLNIK, obręb Studzienice – OFERTA INWESTYCYJNA

pod  budownictwo  mieszkaniowe 

 

Właściciel:

Gmina Kaliska

Powiat Starogardzki

Województwo Pomorskie

 

Opis terenu:

Obszar pod budownictwo mieszkaniowe  o łącznej powierzchni  1.00  ha składający się z  6 działek,

z których na  jedną posiadamy decyzję o warunkach zabudowy:

- działka  nr 422/2  -  pow. około  1500 m2

 

Pozostałe działki są w opracowywaniu.

 

Orientacyjna cena : 40 PLN  za 1 m2  + VAT

Sprzedaż  nastąpi  w  drodze  przetargu

 

Infrastruktura techniczna zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe.  Istnieje dostęp do drogi gminnej, a następnie do drogi krajowej nr 22.

 

Do pobrania – mapa terenu

 

Osoby do kontaktu:

 

Lech Burdyński,     tel. /58/ 58 89 201,    e-mail: l.burdynski@kaliska.pl

 

Bożena Pozorska, tel.  /58/ 58 89 201,  e-mail:  promocja@kaliska.pl