Accessibility
UE

Słoneczniki 2022 - zapraszamy do zgłaszania kandydatur

Słoneczniki 2022 - zapraszamy do zgłaszania kandydatur

Wójt Gminy Kaliska informuje, że rozpoczyna się kolejna, osiemnasta już edycja Nagród Wójta Gminy.

Nagrody „SŁONECZNIK 2022” przyznawane będą za działalność w roku 2022, w szczególności za osiągnięcia na rzecz rozwoju Gminy Kaliska. Przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy regulamin określa następujące kategorie nagród:

  • Działalność społeczno-kulturalna,
  • Działalność edukacyjno-sportowa,
  • Przedsiębiorczość,
  • Inicjatywa roku,
  • Życzliwa dłoń.

Nagrody Honorowe – „Słoneczniki” mogą zostać przyznane za całokształt działalności na rzecz Gminy.

 

Osoby zainteresowane zgłoszeniem kandydatur do nagrody bardzo proszę o wypełnienie załączonego formularza. 

 

Zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Kaliska, bądź przesłać na adres e- mail: sekretariat@kaliska.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83 – 260 Kaliska w terminie do dnia 15 lutego 2023 roku.

 

 

                                                                                      Serdecznie zapraszam

                                                                                       Wójt Gminy Kaliska
                                                                                         Sławomir Janicki

 

Formularz wniosku o przyznanie nagrody: /media/pliki/wnioski/formularz-wniosku-o-przyznanie-nagrody.doc

Regulamin: /media/pliki/wnioski/regulamin-przyznawania-honorowych-nagrod-wojta-gminy-kaliska-pn-sloneczniki-2022.pdf