Accessibility
UE

Rozmowy z przedsiębiorcami o podatkach

Podczas kolejnego spotkania Wójta Gminy Sławomira Janickiego z przedsiębiorcami omawiano propozycje przyszłorocznych stawek podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz podatków od środków transportowych. Przedstawiono także założenia nowopowstałej uchwały dotyczącej zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców inwestujących
i tworzących nowe miejsca pracy.

 

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Starogardzkiego Klubu Biznesu: Wiceprezes Andrzej Skalski oraz Dyrektor Biura Zarządu Edward Sobiecki, a także Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Grzegorz Pawłowski. Propozycje przyszłorocznych stawek podatków przedstawiła zebranym Sekretarz Gminy Bożena Jeleniewska. Dotyczyły one dwóch wariantów: wzrost o 2 % oraz wzrost o 4 % w stosunku do roku bieżącego. Podatki od środków transportowych zaproponowano utrzymać na dotychczasowym, minimalnym poziomie. W tym temacie zaprezentowano również zebranym dwa warianty skutków finansowych dla budżetu gminy oraz porównanie obowiązujących stawek z podatkami z okolicznych gmin.

 

W wyniku dyskusji Wójt Gminy zaproponował rozważenie kolejnej propozycji  - wzrostu podatków jedynie o 1 %, zastrzegając jednak wzięcie pod uwagę ewentualnego wpływu tego rozwiązania na wysokość subwencji wyrównawczej. Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych przyjął do przeanalizowania przez Komisję zarówno tę propozycję, jak i inne dotyczące większego, niż obecnie, zróżnicowania  stawek od działalności gospodarczej, w tym:

- określenie nowej stawki dla budynków o dużej powierzchni, pośrednio związanych
z działalnością produkcyjną przeznaczonych na magazyny, suszarnie drewna itp.;

- obniżenie stawki od gruntów przeznaczonych na parkingi, skwery i zieleńce,
co przyczyniłoby się do podnoszenia estetyki przedsiębiorstw;

- obniżenie stawki od pomieszczeń socjalnych, dzięki czemu przedsiębiorcy mogliby zainwestować w poprawę warunków socjalnych pracowników.

 

Spotkanie z przedsiębiorcami, jak zwykle, było okazją do przekazania bieżących informacji na temat możliwości wsparcia przedsiębiorstw. Swoje wystąpienia zaprezentowali: Kierownik Ziemowit Wiciak z Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gd.; Małgorzata Gruchała z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Starogardzie Gd. oraz przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”  Magdalena Szweda. Zebranym przekazano materiały informacyjne.  Z kolei Wójt Gminy zaprezentował bieżące i planowane do realizacji zadania inwestycyjne.

 

Korzystając ze sposobności Wójt Gminy przeprosił przedstawicieli Starogardzkiego Klubu Biznesu za niemożność uczestniczenia w niedawnej uroczystości z okazji jubileuszu 5-lecia działalności SKB. Tym samym Wójt przekazał na ręce Wiceprezesa Andrzeja Skalskiego stosowne życzenia wraz z upominkiem – Monografią gminy Kaliska.

 

W spotkaniu wziął udział także Starosta Starogardzki Leszek Burczyk, który w swej wypowiedzi podkreślił potrzebę organizowania podobnych spotkań oraz przedstawił kilka bieżących informacji zakresu działalności Starostwa Powiatowego.

 

Dziękując wszystkim za przybycie Wójt Gminy zaprosił już na kolejne spotkanie, „noworoczne”, które planuje zorganizować w wyremontowanych pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.