Accessibility
UE

Robimy to, co lubimy

Rozmowa z Elżbietą Pasterską, przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach – laureata nagrody Kociewskiego Pióra za rok 2013.

 

)