Accessibility
UE

Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach

W dniu 28 czerwca 2013 roku Mirosława Borucka -Dyrektor Gminnego ośrodka Kultury w Kaliskach podpisała umowę z p. Rafałem Środeckim Prezesem Przedsiębiorstwa Budowlanego „ NORDECO” Sp. zo.o.  Z Kościerzyny - tj. wyłonionego w drodze przetargu wykonawcą zadania Przebudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach w dwóch częściach:

-Dla zadania nr 1 - Przebudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach

-Dla zadania nr 2 - Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap II

Wartość  zawartych umów dla

-zadania nr 1 - Przebudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach wynosi - 355 336,63 zł

-zadania nr 2 - Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach - etap II wynosi  - 218 993,87

W ramach umów zostanie:

- wymieniona instalacja wod.-kan. , c.o. i elektryczna,

- wymieniona  część drzwi wewnętrznych,

- wyburzona część ścianek,

- wyremontowany dach wraz z wymianą instalacji odgromowej,

- zamontowany sufit podwieszany,

- wymieniona podłoga na sali wielofunkcyjnej,

 

Zadanie 1 -Współfinansowane  w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi", objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                              

 

Zadanie 2 -Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakończenie prac przewidziane jest na 29 listopada 2013 roku.