Accessibility
UE

Realizacja zadania pn „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie”.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach otrzymał dofinansowanie oraz podpisał umowę na realizację zadania pn. „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piecach w scenę estradową i nagłośnienie”.

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania” Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013.

Wartość całkowita projektu wynosi 99 961,00 zł

 z czego refundacja to 65 000,00 zł

 W zakres powyższego zadania wchodzi: scena modułowa o wymiarach 8m x 6m wraz z zadaszeniem dwuspadowym zakup nagłośnienia oraz organizacja imprezy powitanie wiosny.

 

Na stronie http://bip.kaliska.pl/?id=729 zamieszczono zapytania ofertowe celem realizacji powyższego zadania.