Accessibility
UE

Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości

W  dniu 31 października  2012  roku

o godz. 15:30

 

 

w Urzędzie Gminy Kaliska odbędzie  się III przetarg ustny nieograniczony, na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 235,  o pow. 3400 m2, położonej w  m. Kaliska przy ulicy Nowowiejskiej 29, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym i gospodarczym  wraz infrastrukturą techniczną,  w  cenie  wywoławczej  wynoszącej   225.400,00   złotych.

 

Wadium należy wpłacić do 26 pażdziernika 2012 roku  na konto Urzędu Gminy, Bank Spółdzielczy w Skórczu O/Zblewo nr rachunku  51 8342 0009 4000 0127 2000 0005  
w wysokości 22.500,00 złotych.

 

Do niniejszego ogłoszenia załączono zdjęcie działki  wraz z budynkiem i jego pomieszczeniami wewnętrznymi.