Accessibility
UE

Program „Sport dla Wszystkich”

Program „Sport dla Wszystkich”

 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty nabór ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku pn. „Sport Dla Wszystkich”.

Główną ideą programu jest stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa, poprzez upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swojej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej (m.in. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje).

Wnioski należy składać do 7 grudnia br.

 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie:

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich?fbclid=IwAR2f7TZ5yUG5NhDkNifgWpsMDDxbrY8tXV2g8BNvVEz-ogo0UPh1Ro_7JQY