Accessibility
UE

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

METROPOLITALNE, POMORSKIE, MIĘDZYNARODOWE TARGI PRACY,
EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje,
iż organizuje wyjazd autokarem na Metropolitalne Targi Pracy,
które odbędą się 17 kwietnia 2013 r. w godzinach 10-14
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberEXPO w Gdańsku,
przy ul. Żaglowej 11.

Osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie i zainteresowane możliwością bezpłatnego wyjazdu na ww. targi celem poszukiwania pracy wśród obecnych tam pracodawców proszeni są o zgłoszenie się do pośredników pracy (pok. 2, 3, 4, 6, 7) w celu wydania skierowania na targi pracy
i zapisania się na listę osób chętnych do wyjazdu organizowanego przez tut. Urząd.

http://u.pracy