Accessibility
UE

Powiatowy Inspektor Sanitarny podaje ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Powiatowy Inspektor Sanitarny  podaje ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia

Ocena jakości wody  http://kaliska.pl/dropbox2/files/Ocena_jako%C5%9Bci_wody.tiff