Accessibility
UE

Posiedzenie Komisji Edukacji

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 01 lutego 2006 roku (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kaliska – pok. nr 24 (Pokój Radnego).

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Komisji. 3. Przedstawienie informacji na temat realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia. 4. Dyskusja na temat informacji w sprawie usług medycznych realizowanych przez firmy działające w otoczeniu Gminy Kaliska oraz zaopiniowanie projektów Uchwał w sprawie: * wyrażenia zgody na dzierżawę gabinetów i pomieszczeń przynależnych wraz z wyposażeniem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kaliskach, określenia warunków dzierżawy oraz kryteriów oceny ofert * likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kaliskach 5. Zaopiniowanie projektów Uchwał w sprawie: * likwidacji oddziału przedszkolnego w PSP im. Jana Pawła w Piecach i likwidacji filii Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach oraz utworzenia Samorządowego Przedszkola Publicznego w Piecach * utworzenia Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Piecach 6. Sprawozdanie z przyznania stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Kaliska. 7. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2006 r. 8. Wolne wnioski.

z up. Przewodniczącej Komisji Izabela Rożek