Accessibility
UE

OSP Iwiczno zrealizowała zadanie w ramach konkursu "FLOREK II edycja 2022''

W ramach konkursu „FLOREK –,, II edycja 2022” jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwicznie zrealizowała zadanie: „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.

Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 5790,00 złotych. Jednostka OSP otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW środki w formie dotacji w wysokości 5500,00 złotych.

Zadanie polegało na zakupie 4 szt. węży tłocznych, 2 szt. Prądownic wodnych, rozdzielacza oraz 2 szt. Hełmów strażackich. Z efektów zadania skorzysta 600 osób. Podana liczba osób jest wartością wskaźnika efektu ekologicznego i odzwierciedla liczbę mieszkańców Sołectwa Iwiczno.

Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:

WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl

NFOŚiGW -https://www.gov.pl/web/nfosigw/