Accessibility
UE

Ogłoszenie naboru wniosków o dotacje dla klubów sportowych

Wójt Gminy Kaliska ogłasza nowy nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Kaliska w 2024 roku, w zakresie:

  1. Stwarzania warunków sprzyjających upowszechnieniu i rozwojowi sportu w Gminie Kaliska;
  2. Zwiększania dostępu społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;
  3. Promocji sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców;
  4. Zaspokajania potrzeb społecznych przez integrowanie się kibiców.

Termin składania wniosków: 13.03.2024 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

 

Ogłoszenie o konkursie

Wzór wniosku