Accessibility
UE

Ogłoszenia o zebraniach wiejskich

Zebrania wiejskie

 

Wójt Gminy Kaliska oraz Sołtysi poszczególnych sołectw zapraszają mieszkańców gminy na zebrania wiejskie.

Spotkania odbędą się według przedstawionego poniżej harmonogramu.

 

 

          Sołectwo

 

                             Data

 

           Miejsce

           Czarne

                 20.04.2023 r. (czwartek)

                        o godz.18:00

      Świetlica wiejska

           Iwiczno

                  20.04.2023 r. (czwartek)          

                        o godz. 19:00

       Świetlica wiejska

            Kaliska

                  21.04.2023 r. (piątek)

                       o godz. 19:00

Gminny Ośrodek Kultury

             Frank

                  24.04.2023 r. (poniedziałek)

                      o godz. 19:00

Gminny Ośrodek Kultury

           Dąbrowa

                   26.04.2023 r. (środa)       

                    o godz. 17:00

      Świetlica wiejska

        Bartel Wielki

                   27.04.2023 r. (czwartek)

                     o godz. 18:00

       Świetlica wiejska

        Studzienice    

                  27.04.2023 r. (czwartek)

                    o godz. 19:00

       Świetlica wiejska

              Piece

                   28.04.2023 r. (piątek)        

                    o godz. 18:00

        Świetlica wiejska

           Cieciorka

                   28.04.2023 r. (piątek)

                    o godz. 20:00

        Świetlica wiejska

 

Porządek zebrań wiejskich:

 

PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA CZARNE  w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 18:00

 1. Rozpoczęcie zebrania – powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Tematyka zebrania:
 • przedstawienie proponowanej tematyki zebrania,
 • przegłosowanie tematyki.
 1. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.
 2. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za rok 2022 oraz plan inwestycji na rok 2023.
 3. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie zebrania.

 

PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA IWICZNO  w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 19:00

 1. Rozpoczęcie zebrania – powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Tematyka zebrania:
 • przedstawienie proponowanej tematyki zebrania,
 • przegłosowanie tematyki.
 1. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.
 2. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za rok 2022 oraz plan inwestycji na rok 2023.
 3. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie zebrania.

 

PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA KALISKA  w dniu 21 kwietnia 2023 r. o godz. 19:00

 1. Rozpoczęcie zebrania – powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Tematyka zebrania:
  • przedstawienie proponowanej tematyki zebrania,
  • przegłosowanie tematyki.
 4. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.
 5. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za rok 2022 oraz plan inwestycji na 2023 rok.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2022 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kaliska z dnia 30 września 2022 roku w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok 2023 ze środków sołectwa Kaliska w ramach funduszu sołeckiego.
 7. Zaopiniowanie przez mieszkańców projektu uchwały z dnia 30 września 2022 roku w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok 2023 ze środków sołectwa Kaliska w ramach funduszu sołeckiego
 8. Podjęcie uchwały nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kaliska z dnia 21.04.2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/2022 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kaliska z dnia 30 września 2022 roku w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Kaliska na rok 2023 ze środków sołectwa Kaliska w ramach funduszu sołeckiego
 9. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

 

PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA FRANK  w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godz. 19:00

 1. Rozpoczęcie zebrania – powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Tematyka zebrania:
  • przedstawienie proponowanej tematyki zebrania,
  • przegłosowanie tematyki.
 4. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.
 5. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za rok 2022 oraz plan inwestycji na rok 2023.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/97/2019 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Frank.
 7. Zaopiniowanie przez mieszkańców projektu uchwały z dnia 24 kwietnia 2023roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/97/2019 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Frank.
 8. Podjęcie uchwały nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Frank z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/97/2019 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Frank.
 9. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

 

 

 

 

PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA DĄBROWA  w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00

 1. Rozpoczęcie zebrania – powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Tematyka zebrania:
  • przedstawienie proponowanej tematyki zebrania,
  • przegłosowanie tematyki.
 4. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.
 5. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za rok 2022 oraz plan inwestycji na 2023 rok.
 6. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie zebrania.

 

 

PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA BARTEL WIELKI  w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 18:00

 1. Rozpoczęcie zebrania – powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Tematyka zebrania:
  • przedstawienie proponowanej tematyki zebrania,
  • przegłosowanie tematyki.
 4. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.
 5. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za rok 2022 oraz plan inwestycji na rok 2023.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/346/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Bartel Wielki.
 7. Zaopiniowanie przez mieszkańców projektu uchwały z dnia 27 kwietnia 2023roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/346/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Bartel Wielki.
 8. Podjęcie uchwały nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bartel Wielki z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/346/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Bartel Wielki.
 9. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

 

PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA STUDZIENICE w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 19:00

 1. Rozpoczęcie zebrania – powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Tematyka zebrania:
  • przedstawienie proponowanej tematyki zebrania,
  • przegłosowanie tematyki.
 4. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.
 5. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za rok 2022 oraz plan inwestycji na 2023 rok.
 6. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie zebrania.

 

 

 

PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PIECE w dniu 28 kwietnia 2023 r. o godz. 18:00

 1. Rozpoczęcie zebrania – powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Tematyka zebrania:
  • przedstawienie proponowanej tematyki zebrania,
  • przegłosowanie tematyki.
 4. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.
 5. Informacja na temat wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz plan inwestycji na 2023 rok.
 6. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie zebrania.

 

PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA CIECIORKA w dniu 28 kwietnia 2023 r. o godz. 20:00

 1. Rozpoczęcie zebrania – powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Tematyka zebrania:
  • przedstawienie proponowanej tematyki zebrania,
  • przegłosowanie tematyki.
 4. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.
 5. Informacja na temat wykonania budżetu gminy Kaliska za rok 2022 oraz plan inwestycji na 2023 rok.
 6. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie zebrania.

 

 

 

                                                                                                               Wójt Gminy Kaliska

                                                                                                               /-/ Sławomir Janicki

 

/media/pliki/wnioski/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-ix-97-2019-rady-gminy-kaliska-z-dnia-25-czerwca-2019-r-w-sprawie-podzialu-solectwa-dabrowa-i-utworzenia-solectwa-frank.pdf