Accessibility
UE

ODŚNIEŻANIE DACHÓW

Zgodnie z zaleceniem zawartym w piśmie WKO.070.2.2023 z dnia 24.01.2023 r. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego informuje, że w związku z intensywnymi opadami śniegu, zarządcy i właściciele budynków powinni pamiętać o obowiązku usuwania śniegu z dachów, balkonów, a także usuwania sopli i nawisów lodowych mogących zagrozić bezpieczeństwu obiektów i osób.

 

Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków.

 

                                                                                               Wójt Gminy Kaliska                                                                       

                                                                                                 Sławomir Janicki