Accessibility
UE

Obowiązek złożenia deklaracji za odpady komunalne

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2023 roku istnieje obowiązek złożenia nowego wzoru deklaracji o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kaliska.

 

   Wynika to z podjętej w dniu 29 listopada 2022 roku przez Radę Gminy Kaliska uchwały Nr LV/444/2022, w której dotychczasową metodę ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczaną od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość zastępuje się metodą ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości osób w gospodarstwie domowym.

 

Dotychczasowo obowiązujące opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pozostają bez zmian.

 

Wobec powyższego należy złożyć nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Kaliska w terminie pilnym w następujący sposób:

 

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kaliska (ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska) w pokoju nr   5, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek w godz. 7:30 do 15:30; środa w godz. 07:30 -  17:00; piątek w godz. 07:30 - 14:00,

- za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej,

- za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@kaliska.pl, po uprzednim podpisaniu pliku podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem profilu zaufanego.

 

W załączeniu przekazuję do wypełniania nowy druk deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1 wraz z załącznikiem DO-Z i DO-L.

Osoba do kontaktu: Daria Dorawa, tel. 58 58 89 201 lub 202 wew. 555, e-mail: d.dorawa@kaliska.pl.

 

 

                                                                                                                                                                            W Ó J T

                                                                                                                                                                   Sławomir Janicki         

 

 

http://kaliska.pl/stawki-za-odpady-komunalne