Accessibility
UE

Nagrody Wójta Gminy Kaliska „Słoneczniki 2014” już w rękach laureatów!

 

W sobotę 28.03.2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach świętowano wręczenie Nagród Wójta Gminy Wójta Gminy przyznane zostały już po raz jedenasty.

Nagrody mają charakter honorowy i przyznawane są za wybitne osiągnięcia w następujących dziedzinach: pracy społecznej, przedsiębiorczości, kultury, edukacji oraz sportu.
Od kilku lat przyznawane są również Słoneczniki Honorowe za całokształt działalność na rzecz gminy. Kandydatury do Słoneczników zostały zgłoszone m.in. przez zakłady pracy, gminne organizacje i instytucje, przedstawicieli władz i samorządów oraz osoby indywidualne. Laureatów i osoby wyróżnione wybrała  „Słonecznikowa Kapituła”, której skład został powołany przez Wójta Gminy Sławomira Janickiego.

W bieżącym roku, w każdej z dziedzin przyznano wyróżnienia oraz nagrody, jak również zdecydowano o wyłonieniu dwóch laureatów Słoneczników Honorowych.
Galę poprowadził p. Łukasz Racławski, a oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół Akord pod batutą Zygmunta Beyera . Zespół ten działa od marca tego roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach              

 

Nagrody za rok 2014 otrzymali:

 

W dziedzinie pracy społecznej:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska  - Angelika Kinowska

Przyznane za zaangażowanie i  udział w różnych inicjatywach, imprezach
i konkursach oraz wspomaganie działalność grupy teatralnej „Impuls” w Gminnym Ośrodku Kultury.

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2014 - Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach.

Przyznana w uznaniu dla trudnej i niebezpiecznej roli strażaka w myśl motta „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” oraz zdobycie po raz VII mistrzostwa powiatu w ratownictwie medycznym

 

 W dziedzinie kultury:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska  - Feliks Światczyński

Przyznane w podziękowaniu za czynione starania i wkład społecznej pracy w zarządzie Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. To, między innymi, dzięki Jego staraniom, kaliscy emeryci biorą udział w wycieczkach, koncertach czy spektaklach teatralnych.

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2014 - Koło Gospodyń Wiejskich z Iwiczna

Przyznany za promowanie gminy Kaliska na zewnątrz oraz pomoc w uroczystym otwarciu nowej aranżacji Izby Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie oraz przygotowanie stoiska promocyjnego, a w tym pysznej zupy regionalnej „parzybrody”, dzięki czemu gmina Kaliska uzyskała tytuł SUPER GMINY 2014  podczas Kociewskich Śpiewogier w Grodzisku Owidz.

 

W dziedzinie edukacji:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska  - Anna Krużycka

Za zaangażowanie w kulturowy rozwój dzieci i młodzieży oraz promocję regionu poprzez organizację imprez popularyzujących wartości kociewskie i organizację tematycznych imprez środowisku szkolnym.

 

Wyróżnienie specjalne Wójta Gminy Kaliska  - Piotr Kaczorowski

Za zdobycie drugiego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym  „Matematyka wygrywa”, tym osiągnięciem rozsławiając swoją szkołę i gminę oraz zdobył grant finansowy dla Zespołu Oświatowo Wychowawczego w Piecach z przeznaczeniem dla kółka matematycznego.

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2014 - Krystyna Burczyk

W uznaniu dla profesjonalnej pracy pedagogicznej oraz
w podziękowaniu za wkład w rozwój gminnej oświaty.  Za wieloletnie zaangażowanie w nauczanie uczniów matematyki, za profesjonalny sposób przeprowadzania w szkole ewaluacji przedmiotowej – matematycznej i wewnątrzszkolnej w zakresie doskonalenia jakości pracy szkoły.

 

W dziedzinie sportu:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska  - Beata Zaręba

Za zaangażowania na wielu płaszczyznach dydaktyczno-wychowawczych. Nowatorski sposób podchodzenia do realizacji projektów i programów edukacyjno – sportowych zarówno dla dzieci, jak i młodzieży.

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2014 - Ewa Ryngwelska

Za niezłomne prowadzenie zajęć z grupą pań, chcących dbać o swoje zdrowie
i sylwetkę. Prowadzone treningi z aerobiku cieszą się od wielu lat powodzeniem u pań, które w ten sposób mogą odpocząć od problemów dnia codziennego, mają możliwość integracji i większego poczucia własnej wartości.

 

W dziedzinie przedsiębiorczości:

 

Wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska  - Piotr Freitag prowadzący Zakład Remontowo-Budowlano-Handlowy „KUNER” w Piecach

Za nieustanne rozwijanie firmy i poszukiwania nowych  możliwości w realizacji projektów i budowy domów ekologicznych. Za solidne podejścia do klienta gdzie najważniejszą cechą jest dbałość o jakość.

 

Nagroda Wójta Gminy Kaliska Słonecznik 2014 – Mirosław Szramka właściciel Zakładu Handlowo-Usługowego, Blacharstwo, Lakiernictwo we Franku

Za stworzenie od podstaw najnowocześniejszego zakładu lakiernictwa samochodowego na Pomorzu, dbając przede wszystkim o ekologię i o warunki pracy. Za promowanie zatrudnienia we własnej firmie wśród mieszkańców z terenu gminy Kaliska.

 

HONOROWE SŁONECZNIKI 2014:

 

Honorowy Słonecznik dla Wojciecha Chmieleckiego założyciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „OLA” w Kaliskach.

(w imieniu laureata nagrodę odebrala Wiceprezes Przedsiębiorstwa "OLA" p. Agnieszka Kromer)

Za 25 letnią  promocję gospodarczą gminy Kaliska, Za stworzenie  marki rozpoznawalnej w kraju po środki z Unii Europejskiej. Za utrzymywanie solidnej i stabilnej pozycji na rynku, dający zatrudnienie głównie mieszkańcom gminy. Powodzenie tej firmy z pewnością nie byłoby możliwe, gdyby nie jej twórca; osoba ciesząca się ogólnym szacunkiem i uznaniem; osoba, którą cechuje zwłaszcza słowność i rzetelność.

 

Honorowy Słonecznik dla Janiny Mucha wieloletniej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Piecach.   

Za wieloletnie pełnienie funkcji szefowej koła gospodyń w Piecach. Za dobrą współpracę i działania ukierunkowane na propagowanie potraw tradycyjnych i nowoczesnych, ale też przede wszystkim zdrowych. Promowanie kociewskich tradycji, zarówno żywieniowych, jaki kulturowych. W uznaniu dla tej niebywałej aktywności, pracowitości i hartu ducha oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z samorządem i promowanie gminy Kaliska.