Accessibility
UE

Nabór na stanowisko: STAŻYSTA

Uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór na stanowisko: stażysta /pracownik biurowy/ do Urzędu Gminy Kaliska.

Podstawowe wymagania:

1. osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy

2. wiek do 25 lat ( lub do 27 lat, jeżeli osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna w okresie do 

    upływu 12 miesięcy od dnia określonego w świadectwie lub innym dokumencie     

    poświadczającym ukończenie szkoły wyższej)

3. wykształcenie minimum średnie

4. osoba, która nie odbywała dotychczas stażu.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19.04.2013r do godz. 15:30

- osobiście w Urzędzie Gminy w  sekretariacie

- listownie na adres: Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska;

- lub pocztą e-mail na adres:sekretariat@kaliska.pl.