Accessibility
UE

Komunikant o zagrożeniu upraw roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Oddział : Nowa Wieś

tel., fax 58/56-225-65

e-mail: o-starogard-gdanski@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

Województwo: pomorskie

Powiat:  starogardzki, tczewski

Agrofag: Pryszczarek zbożowiec

Roślina: Pszenica ozima

Data publikacji komunikatu: 01.06.2015

 

Plantacjom pszenicy ozimej zagraża pryszczarek zbożowiec.

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania pryszczarka zbożowca należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 

Lot muchówek i składanie jaj rozpoczyna się od początku maja do końca czerwca. Początek lotu muchówek zbiega się najczęściej z początkiem kwitnienia rzepaku oraz z pełnią kwitnienia jabłoni. Młode larwy przedostają się pod pochwy liściowe i żerują na źdźbłach.

 

Zabieg zwalczający przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się nie później niż 6-8 dni
po stwierdzeniu wzmożonego lotu (szczyt lotu) szkodnika, gdy rośliny są w fazie strzelania w źdźbło.
Po upływie tego okresu dorosłe larwy wchodzą pod pochwy liściowe, gdzie są osłonięte przed  ewentualnym działaniem preparatu.

Masowy lot szkodnika możemy stwierdzić wystawiając żółte naczynia lub żółte tablice lepowe, które  przegląda się co 2 dni. Odłowienie powyżej 10 owadów w jednym naczyniu lub stwierdzenie zwiększenia  o 10 muchówek na jednej tablicy lepowej jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego. Podstawą do przeprowadzenia zabiegu jest również stwierdzenie jaj na 25% lub więcej analizowanych źdźbeł lub stwierdzenie średnio 15 jaj na 1 źdźbło.

 

Populację szkodnika można ograniczyć poprzez:

  • przestrzeganie higieny pól
  • stosowanie właściwego płodozmianu
  • wykonywanie głębokiej orki jesiennej

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  1. Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
  2. Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

 

Uwagi:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

  1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
  2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
  3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
  4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.