Accessibility
UE

Kaliska: Wręczono Słoneczniki 2012

 W Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach odbyła się gala wręczenia nagród wójta Gminy Kaliska - SŁONECZNIKI 2012. Prezentujemy relacje wideo z tego wydarzenia oraz wywiady z nagrodzonymi oraz władzami gminy.

 Nagrodę „Słonecznik 2012” otrzymali: W dziedzinie Pracy Społecznej – Gminne Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach Nagrodę przyznano za: - niecodzienną siłę, radość życia i niesienie pomocy bliźnim; - wyjątkową aktywność i podejmowanie różnorodnych inicjatyw; - niełatwą umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych; - promowanie gminy Kaliska w regionie i nie tylko; - a przede wszystkim za wspaniały, rubinowy Jubileusz swojej działalności.

W dziedzinie Przedsiębiorczości – Nadleśnictwo Kaliska Nagrodę przyznano za: - utrzymywanie stabilnej sytuacji na rynku, otwartość na zmiany i dbałość o niezachwiany wizerunek; - nieustanny rozwój, innowacyjność oraz dbałość o swoich klientów i odwiedzających gości; - prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej; - wspieranie wszelkich inicjatyw i imprez promujących gminę Kaliska; - troskę o nasze przyrodnicze otoczenie i jego ochronę, a także za działania promujące walory środowiskowe naszej gminy. W dziedzinie Kultury – Zdzisława Gulgowska Nagrodę przyznano za: - kontynuowanie pasji, wcielanej w życie, zarówno z zamiłowania, jak i zawodowo; - tworzenie artystycznego piękna, które promuje gminę Kaliska w wielu miejscach, nawet w dalekich Stanach Zjednoczonych; - kultywowanie kultury kociewskiej; - solidność i cierpliwość oraz gotowość do dzielenia się swoją pasją z innymi; - uzyskanie stypendium Samorządu Województwa Pomorskiego dla twórców kultury - osiągnięte mistrzostwo w… jak sama mówi: „rysowaniu nitkami”, czyli… w hafcie.

W dziedzinie Sportu - Zespół taneczny KAL DANCE działający przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach pod opieką Joanny Lindy Nagrodę przyznano za: - solidność i wytrwałość, dbałość o ciągły rozwój i urozmaicanie swojego kunsztu; - odniesione sukcesy w konkursach regionalnych i ponadregionalnych; - promocję gminy Kaliska; - niezliczoną ilość, uświetnionych swoimi występami imprez i uroczystości; - godny do naśladowania wśród młodzieży wzór aktywnego spędzania czasu wolnego.

W dziedzinie Edukacji – Grażyna Cieplińska Nagrodę przyznano za: - niestrudzoną kontynuację prowadzonych od kilku lat, dodatkowych działań edukacyjnych; - godne podziwu powołanie, wysiłek i trud w dążeniu do osiągnięcia założonych wyników; - odniesione sukcesy i promowanie gminy Kaliska nie tylko lokalnie, ale też na terenie powiatu, województwa i kraju; - umiejętność zaangażowania w swoje działania wielu osób, mogących dzięki temu choć na chwilę przenieść się w błogie czasy dzieciństwa; - tworzenie tekstów okolicznościowych piosenek i autorskiego programu edukacji czytelniczej; - promowanie czytelnictwa od najmłodszych lat, czyli prowadzenie akcji: „Cała Polska czyta dzieciom” w kaliskim przedszkolu. Wzorem lat ubiegłych Kapituła postanowiła przyznać nagrodę HONOROWEGO SŁONECZNIKA 2012, którą otrzymał Honorowy Obywatel Gminy Kaliska Franciszek Wysokiński. Nagroda ta jest wyrazem wdzięczności za ponad 40-letnie zaangażowanie i wytrwałość w niesieniu pomocy lekarskiej mieszkańcom gminy, a także jest wyrazem uznania dla 60-letniego dorobku zawodowego p. Franciszka.

Oprawę muzyczną imprezy zapewnił Daniel Erdanowski z zespołu Silverton ze Starogardu Gdańskiego, który uatrakcyjnił imprezę wspaniałym koncertem. Dodatkową atrakcją był też występ laureatek z zespołu tanecznego KAL DANCE. Galę prowadzili: p Mirosława Borucka – Dyrektor GOK oraz p. Krzysztof Partyka – Zastępca Wójta Gminy Kaliska.