Accessibility
UE

Informacja o projekcie ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób do 29 roku życia

 

INFORMACJA O PROJEKCIE WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRDOKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


„NEET – Nowy, Energiczny, Efektywny Ty.

 

Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych.”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.06.2016 – 31.05.2017r.

 1. Projekt skierowany jest do 50 osób młodych – w wieku od 15 do 29 roku życia:
 1. Nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (28 kobiet i 22 mężczyzn);
 2. Pozostających bez pracy;
 3. Zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego;
 4. Posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne;
 5. Gotowych do wzięcia udziału w projekcie.

 

 1. Zakres projektu:
 1. Organizacja wsparcia doradczo – psychologicznego – wsparcie obligatoryjne dla wszystkich uczestników – 50 osób  (łącznie max. 2 tygodnie/grupa):
  • indywidualne zajęcia w zakresie kształtowania/nabywania istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia;
  • warsztaty grupowe pozwalające na określenie ścieżki zawodowej uczestnika projektu;
 2. nabywanie kompetencji cyfrowych przez uczestników projektu – wsparcie fakultatywne dla 25 osób (szkolenie EDCL poz. START) (łącznie około 1 tydzień/grupa);
 3. Szkolenia zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 20 osób (szkolenie zawodowe/kurs – prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych (łącznie około 1 miesiąc/grupa);
 4.  Szkolenia/kursy prowadzące do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych – wsparcie fakultatywne dla 20 osób (łącznie około 1 miesiąc/grupa);
 5. Staże zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 40 osób; długość trwania stażu – około 4 miesiące, staże płatne, wyszukiwane przez uczestników projektu jako praktyczny sprawdzian umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 

W trakcie udziału w projekcie oferujemy:

 • Opiekę mentora – opiekuna projektu przez cały okres uczestnictwa w projekcie,
 • Catering/poczęstunek na warsztatach i szkoleniach,
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu,
 • Stypendia za udział w szkoleniu,
 • Stypendia za udział w stażu zawodowym,
 • Pokrycie kosztu opieki nad osobą zależną.

Projekt realizowany w partnerstwie przez EURO-FUNDUSZ s.c. oraz

Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego

               

NABÓR DO PROJEKTU TRWA OD CZERWCA 2016 ROKU

Szczegółowe informacje

EURO – FUNDUSZ s.c.

ul. Gen. Bora – Komorowskiego 3A/2, 80-385 Gdańsk,

tel. 693 60 70 20, e-mail: neet@euro-fundusz.pl

biuro czynne w godzinach 7:30 – 15:00

 

Plakat