Accessibility
UE

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Kaliska

 

Parametry wody


Wodę dostarczaną naszym Klientom można uznać jako średnio twardą, a jej twardość podajemy poniżej w tabeli:

 

Data pomiaru Jednostka miary twardości Oznaczenie jednostki Wartość pomierzona Najwyższa wartość  dopuszczalna
19.04.2021r. Twardość ogólna CaCO3 mg/l 300 60÷500

 

Twardość ogólna jest cechą określającą zawartość głównie w wodzie wapnia i magnezu.

 

Informacja o jakości wody za rok 2020 - (zobacz plik pdf)

Informacja o jakości wody za rok 2021 - (zobacz plik pdf)

Informacja o jakości wody za rok 2022 - (zobacz plik pdf)

 

 

 

Zestawienie wyników pomiaru z badań wody dokonanych przez PSS-E w Starogardzie Gdańskim w 2023 r.