Accessibility
UE

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach zakwalifikował się do udziału w programie Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015”.

Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach zakwalifikował się do udziału w programie Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015”.  Do tegorocznej edycji programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015” aplikowało 106 instytucji z całej Polski, wyłoniono 50 beneficjentów, w tym nasz ośrodek kultury.

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie

Oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

 Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach w ramach zadania pt.: „ DOK Kultury + Kaliskie Inicjatywy lokalne 2015, cz. I będzie realizował działania majce na celu przeprowadzenie diagnozy a nastepnie  opracowanie jej wyników. Kolejno nastapi wybór 5 inicjatyw oddolnych do realizacji w cz. II zadania.

"Dofinansowano  w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury - Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne."