Accessibility
UE

Gmina Kaliska uzyskała dofinansowanie na wykonanie zadania w Płocicznie

Wójt Gminy Kaliska podpisał z Zarządem Województwa Pomorskiego umowę o przyznaniu pomocy na wykonanie zadania pn. „Wykonanie utwardzenia terenu dla 7 miejsc parkingowych, dwóch lamp solarnych oraz przebudowa chodnika” w miejscowości Płociczno objętego PROW 2014-2020. Wartość inwestycji to około 200.000,00 zł, a dofinansowanie wynosi 49.949,00 zł. Celem operacji jest poprawienie atrakcyjności turystycznej wsi Płociczno poprzez zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie istniejącego miejsca. Realizacja zadania zapewni miejsca parkingowe mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym kościół, a także zwiedzającym tzw. „Ogrody Pastora” i tereny leśne. Zadanie to zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2024 roku.

 

W przyszłości planuje się wykonanie kolejnego etapu, który będzie miał na celu uatrakcyjnienie „Ogrodów Pastora.”