Accessibility
UE

Gmina Kaliska oferuje inwestorom niskie podatki lokalne oraz zwolnienia w tym zakresie.

 

Gmina Kaliska oferuje inwestorom niskie podatki lokalne oraz zwolnienia w tym zakresie. Podatek od środków transportowych na terenie gminy Kaliska w przeciągu dwóch ostatnich lat kształtuje się po najniższych stawkach od pojazdów. Podatek od nieruchomości od budynków, budowli  i gruntów związanych z działalnością gospodarczą jest najniższy w stosunku do gmin, miast sąsiednich. Dla zachęcenie  inwestorów do podejmowania działań w kierunku budowania nowych inwestycji i utworzenia nowych miejsc pracy, została podjęta uchwała o zwolnieniu z podatku od nieruchomości.

Główne warunki uzyskania zwolnienia to:

- rozpoczęcie inwestycji w bieżącym roku,

- utworzenie nowych miejsc pracy,

- utrzymanie nowych miejsc pracy   i utrzymanie nowej inwestycji w przeciągu 3 lub 5 lat,

- pokrycie co najmniej 25% inwestycji ze środków własnych.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości udziela się na okres 3 lat w wysokości:

  1. w pierwszym roku 75% należnego podatku od nieruchomości,
  2. w drugim roku 65% należnego podatku od nieruchomości,
  3. w trzecim roku 55% należnego podatku od nieruchomości.

Do pobrania - treść uchwały dot. zwolnień podatkowych

Do pobrania - uchwała dot. podatku od środków transportowych 2013

Do pobrania - uchwała dot. podatku od nieruchomości 2013