Accessibility
UE

Gmina Kaliska na I Powiatowym Przeglądzie Gwary Kociewskiej "KOCIEWSKI SKOWRÓNEK"

 

 

W sobotę, 18 lipca,  przed skarszewskim Zamkiem Joannitów, odbył się I Powiatowy Przegląd Gwary Kociewskiej "KOCIEWSKI SKOWRÓNEK". Gminę Kaliska reprezentowała Pani Elżbieta Pasterska, autorka znanych już "gadek" kociewskich. Pani Elżbieta, jako że jest Pzrewodniczącą Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zaprezentowała gadkę pt. "Jak emerytka szła sia balować". Wystąpienie to zostało wyróżnione, a warto podkreślić, że gawędziarze stanowili najliczniejszą grupę uczestników Przeglądu. Gratulujemy i dziękujemy Pani Elżbiecie za reprezentowanie gminy i ciągłą aktywność w kultywowaniu kociewskich tradycji.

 

Organizatorem Przeglądu było Stowarzyszenie "Aktywne Kociewie" z siedzibą w Skarszewach we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Skarszewach, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim oraz Stowarzyszeniem Kociewskim w Starogardzie Gdańskim.  Do udziału w Przeglądzie zaproszono: zespoły śpiewacze, solistów, dzieci i młodzież, gawędziarzy, koła gospodyń wiejskich. Dokonując oceny, Jury kierowało się, między innymi, następującymi kryteriami: interpretacją tekstu z uwzględnieniem autentyczności lokalnej gwary, oprawą artystyczną i pamięciowym opanowaniem tekstu.