Accessibility
UE

Lista wszystkich galerii zdjęć

Zapraszamy również do galerii na Facebook-u


FESTYN WE RANKU - 30.06.2012 2012-07-03


Budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Piece i Frank 2012-07-02


Odbudowa budynku gospodarczego i zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Rozwoju i Integracji Sołectwa w Bartlu Wielkim 2012-07-02


konkurs \"Piękna wieś\" 2012-06-28


Dokończenie budowy budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach o część gimnazjalną 2012-06-26


Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarne 2012-06-26


Budowa wodociągu dla wsi Bartel Wielki z podłączeniem sieci przesyłowej Kaliska – Bartel Wielki – Studzienice 2012-06-26


Budowa ścieżki rowerowej Frank-Kaliska 2012-06-21


Dzień dziecka - 2.06.2012r. 2012-06-05


Promujemy Kociewie w kujawsko-pomorskiem 2012-05-09


Konkurs na najkraśniejszą pisankę 2012-04-11


X Powiatowy Konkurs Wielkanocny – Swarożyn 29.03.2012r. 2012-03-30


Turniej KGW w Jabłowie 2012-03-26


Słoneczniki 2011 2012-03-14


Ferie-2012 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach 2012-02-16


XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2012-01-12


XX Kociewski Konkurs Plastyczny na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową 2011r. o zasięgu ogólnopolskim. 2011-12-19


X Wojewódzki Konkurs na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową. 2011-12-19


POMORSKI STÓŁ BOŻONARODZENIOWY 2011-12-14


Mikołajki 04.12.2011 2011-12-06


9 Turniej Sołectw 26.11.2011 2011-12-06


XII Wernisaż „Sami-Swoi i goście” 2011-10-24


I Pomorska Konferencja dotycząca Krzywdzenia małych dzieci 2011-10-12


Odsłonięcie pomnika ku czci partyzantów z oddziału mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszko” w Bartlu Wielkim 2011-09-20


Wizyta gości z Reinfeld 2011-09-15


VII Powiatowa Spartakiada Sportowa Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kaliskach. 2011-09-15


Letnie zajęcia dzieci ze świetlicy terapeutycznej 2011-08-19


Zajęcia letnie w Piecach 2011-08-12


Festyn w Bartlu Wielkim- 06.08.2011 2011-08-10


Wizyta Pana Jarosława Arkuszyńskiego 2011-08-10


Festyn Dni Kalisk-Lato na Kociewiu 15-16.07.2011 2011-07-20


Zajecia w świetlicy terapeutycznej 2011-07-18


Konkurs\" Piekny ogród\" 2011-07-13


O koncercie zespołów „garażowych”… 2011-07-01


Kolejny sukces naszych strażaków 2011-06-24


Udział OSP Kaliska w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Bożym Ciele 2011-06-24


Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy 2011-06-22


\"Wiara w sukces -kluczem do jego osiągniecia\" 2011-06-21


„Dzień dziecka”w GOK-u 2011-06-06


Młodzieżowa Rada Gminy Kaliska na Międzynarodowej Konferencji \"European Youth Week - Time for Youth 2011-05-23