Accessibility
UE

Francuska organizacja « Maisons familiales rurales » oferuje swoją pomoc przy znajdowaniu miejsc stażowych.

 

Francuska organizacja « Maisons familiales rurales » oferuje swoją pomoc przy znajdowaniu miejsc stażowych we francuskim regionie Franche-Comte. Organizacja oferuje swoją pomoc przy znajdowaniu miejsc m.in. rolnictwie, leśnictwie, handlu, turystyce, usługach gastronomicznych. Jednocześnie organizacja poszukuje miejsc w jednostkach zagranicznych dla swoich francuskich studentów, w szczególności w zakresie usług opiekuńczych.

Zainteresowane współpracą jednostki, bądź osoby, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z:

M. Jean-Yves METIN

Fédération régionale des Maisons familiales rurales de Franche-Comté

Tel : 0033 381 80 33 72

Email : Jean-Yves.METIN@mfr.asso.fr

Website : www.mfr-franche-comte.net