Accessibility
UE

Dofinansowanie do modernizacji źródeł energii cieplnej

 

„CZYSTE POWIETRZE POMORZA” – edycja 2014

Dofinansowanie do modernizacji źródeł energii cieplnej

 

Wójt Gminy Kaliska przedłuża termin składania wniosków o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Kaliska.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane zadania, które dotyczą źródeł ciepła zasilających budynki:

  • jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych, gdzie docelowa moc źródeł po modernizacji wyniesie do 30 kW,
  • wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
  • wielorodzinne, stanowiące własność Gminy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają w 2014 roku wykonać modernizację źródeł energii cieplnej polegającą na:                                                                                             

a) likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą),
  • ograniczeniu zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:

  • kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym,
  • kotłów opalanych biomasą,
  • pomp ciepła,
  • kolektorów słonecznych.

Wysokość dotacji może wynieść nie więcej niż 45% kosztów kwalifikowanych zadania i będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków, mocy źródła po modernizacji oraz rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu ( zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW  "Czyste Powietrze Pomorza” - edycja 2014 ).

Mieszkańcy Gminy Kaliska zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza" -edycja 2014, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy Kaliska, przy ul. Nowowiejskiej 2  wraz z niezbędnymi załącznikami,  w terminie  do dnia 30.04.2014 r. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.kaliska.pl w zakładce „dokumenty i wnioski do pobrania” oraz w Urzędzie Gminy Kaliska - pokój nr 15.

                                                                       Wójt Gminy Kaliska

                                                                       Sławomir Janicki