Accessibility
UE

Być świetnym starym to jest prawdziwa sztuka

Z Elżbietą Pasterską, przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gminie Kaliska rozmawiamy na temat realizacji projektu „Seniorze nie irytuj się”, a także najbliższych planów koła.